Birimler

İdari İşler / Evrak Kayıt Birimi

Evrak Kayıt Birimi; kurum içi ve kurum dışı yazışmalar sonucu gelen ve giden evrakların çabuk, verimli, güvenli ve gizlilik ilkesine uyarak dağıtımının tek elden, evrak kayıt numarası vererek ilgili birimlere zamanında ulaşması ve takibini sağlayıp evrakların arşivlenmesini sağlamakla görevlidir. İdari İşler birimimiz, Bölgemiz katılımcılarından (firmalarından), misafirlerimize kadar rutin işleyişe destek olacak birçok faaliyet alanını kapsamaktadır. […]
Devamını Gör

Muhasebe Birimi

Bölge Müdürlüğünün gerekli tüm muhasebe faaliyetlerini yerine getirmekle, banka işlemlerini gerçekleştirmekle, yatırımcılara ait ödemeleri takip etmekle ve gerekli tüm defterleri tutmakla görevlidir. Mevzuatlar ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda muhasebe kayıtlarını tutmak, mevduat akışını takip etmek, personel giderleri, mal ve hizmet alımları sebebiyle yapacağı ödemeler için nakit akışını ayarlamakla görevlidir.
Devamını Gör

İmar Birimi

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde inşaata başlayan tüm katılımcılarımıza “Yapı Ruhsatları” ve inşaatını tamamlayanlara ise “Yapı Kullanma İzin Belgeleri” imar birimi tarafından düzenlenmektedir. GÖREVİ Bölgenin planlanması ve altyapı proje çalışmaları için ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, Kamulaştırma […]
Devamını Gör

Teknik ve Saha Birimi

Teknik ve Saha biriminin görevleri; Organize Sanayi Bölgemiz Kanalizasyon Şebekesinde meydana gelen tıkanıkların giderilmesi, Özel Güvenlik Birimleri ile 7/24 genel güvenlik hizmetinin verilmesi, Ana bulvarlarda ve yollarda hız kasisleri ve uyarı levhaları ile uygun miktarda hız limiti levhalarıyla trafik kontrollerinin yapılması, Ana cadde ve ara yolların düzenli olarak temizlenmesi, kış koşullarında tuzlama çalışmalarının yapılarak, yolların […]
Devamını Gör

Elektrik Birimi

Bölge Müdürlüğümüz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan almış olduğu  09/03/2017 tarih ve ED-OSB/6956-2/03654 Lisans No ile OSB Elektrik Dağıtım Lisansı almış olup; bu lisans gereği olarak onaylı sınırlarımız dâhilinde, OSB elektrik dağıtım faaliyeti ve bununla ilgili diğer hizmetlerin yerine getirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir…. Onaylı sınırları içerisindeki katılımcılara elektrik enerjisi temin etmek, Katılımcılarla olan dağıtım ve perakende anlaşmasını […]
Devamını Gör

Sosyal Medya

Hakkımızda

Samsun Havza Organize Sanayi Bölgesi kuruluş çalışmalarına 2007 yılında başlanmış olup altyapı ihalesi 2014 yılında yapılmış ve 2016 yılsonu itibariyle yol, su, kanalizasyon, yağmur suyu, telekom altyapısı, YG-AG elektrik şebekesi ve enerji nakil hattı tamamlanmıştır.

965 dönümlük alana yayılmış olan bölge, 9500 dönümden oluşan genişleme alanına sahiptir.

KARABÜK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bekdiğin, Samsun Havza Organize Sanayi Bölgesi, Havza/Samsun, Türkiye

Pzt. – Cuma: 08:00 – 17:30

Havza Organize Sanayi Bölgesi © 2023. Tüm Hakları Saklıdır.