İmar Bilgileri

HAVZA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Ada Parsel
Örnek OSB                                                                                                                                                

İmar Bilgileri Açıklama
Toplam Sanayi Parseli Sayısı 61
Sanayi Parsellerinde TAKS (%) 0,70
Sanayi Parsellerinde KAKS (%) 0,75
OSB'nin Büyüklüğü (m²) 96 HEKTAR
Toplam Sanayi Alanı (m²) 454,653Metrekare
Toplam Sanayi Alanı (%) 48
Toplam Hizmet ve Destek Alanı (%) 6
Toplam Ortak Donatı Alanı (%) 52
Toplam Terke Konu Alan (%) 14