Alt Yapı Bilgileri

Altyapı Bilgileri
Örnek OSB                                                                                                                                                                         

Alt Yapı Bilgileri
1 Su Dağıtım Şebekesi İnşaatı (%) Tamamlandı ?
2 Yangın Suyu İnşaatı (%) tamamlandı
3 Yağmur Suyu İnşaatı (%) tamamlandı
4 Kanalizasyon İnşaatı (%) tamamlandı
5 Doğalgaz Dağıtım Şebekesi İnşaatı (%)  
6 Elektrik Şebekesi İnşaatı (%) tamamlandı
7 Telekominikasyon İnşaatı (%) tamamlandı
8 Yol Alt ve Üst Yapı İnşaatı (%) tamamlandı
9 Elektrik Üretim Tesisi (%)  
10 Buhar Üretim Tesisi (%)  
11 Sıcak Su Üretim Tesisi (%)  
12 OSB Tarafından Telekominikasyon Alt Şebekesi Yapılmış mı? evet
13 OSB'de Telefon Santrali Var Mı?  
14 Telefon Santrali  
15 Telefon Santralinin Kapasitesi (Hat)  
16 Her Parsele İstenilen Sayıda Tel / Data Verilebiliyoru mu? evet
17 Kaplama Cinsi (Ana Caddeler) 1o luk parke
18 Kaplama Cinsi (Sokaklar) 10 luk parke
19 10 M.Den Küçük Genişlikteki Yolun Uzunluğu (m)  
20 10-15 M. Genişlikteki Yolun Uzunluğu (m)  
21 15-20 M. Genişlikteki Yolun Uzunluğu (m) 5386 mt saha içi
22 20-25 M. Genişlikteki Yolun Uzunluğu (m) 1990 mt saha içi 2000 mt giriş yolu
23 25-30 M. Genişlikteki Yolun Uzunluğu (m)  
24 30 M. ve Üzeri Genişlikteki Yolun Uzunluğu (m)